Regelingen

Brengt u wat extra plezier en biedt u extra ondersteuning aan onze cliënten? Dan zijn we u daar uiteraard heel dankbaar voor. We willen u uiteraard ook iets extra’s bieden.


Onkostenvergoeding
Vooraf goedgekeurde uitgaven kunnen gedeclareerd worden bij de coördinator vrijwilligerswerk. Reiskosten voor woon/werkverkeer worden vergoed op basis van postcodes, kortste route.


Dranken en maaltijden
Vrijwilligers kunnen tijdens hun werkzaamheden in het Restaurant terecht voor gratis koffie of thee. Zij kunnen er eveneens (tegen betaling) lunchen of een warme maaltijd gebruiken.


Viventpas
Alle vrijwilligers van Vivent krijgen de Vivent naambadge. 
Met de naambadge ontvangt u in ons verzorgingsgebied bij diverse winkels, theaters, zorgverzekeraars etc. leuke kortingen.


Ziektekostenverzekering
Vivent heeft met zorgverzekeraar VGZ een collectief contract afgesloten. Hierdoor komen ook alle geregistreerde vrijwilligers in aanmerking voor korting. Deze kortingen gelden eveneens voor de thuiswonende familieleden van de vrijwilligers en zij die al langer bij VGZ zijn verzekerd. 


Overige verzekeringen
Om financiële schade te beperken die vrijwilligers kunnen oplopen tijdens het werk en de reis daarnaar toe, heeft Vivent een aantal verzekeringen afgesloten. Vivent is echter niet verzekerd voor diefstal of het zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens het werk. Vivent kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.


Wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (WA)
Deze verzekering dekt het ongewild, anders dan het door grove schuld of opzet, toebrengen van schade aan derden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. De door vrijwilligers veroorzaakte schade aan derden/bewoners is meeverzekerd, evenals personenschade waarvoor Vivent of een bewoner aansprakelijk is.


Collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering geldt gedurende de werkzaamheden, inclusief het gaan en komen van de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden. Vrijwilligers zijn voor een maximaal bedrag verzekerd: 
-bij overlijden;
-bij blijvende invaliditeit;
-voor kosten van geneeskundige behandeling;
-voor tandheelkundige hulp;
-voor schade aan goederen,
Schade aan brillen, sieraden en horloges is niet gedekt.


Auto-inzittenden-verzekering
Voor passagiers in een bus/auto van Vivent is een inzittenden-verzekering afgesloten. Bij het gebruik van eigen auto voor dienstritten zijn de passagiers echter niet verzekerd.


Verzekering dienstritten eigen auto
Dienstritten met eigen auto zijn verzekerd voor schade aan het casco, letselschade en één jaar bonusverlies.


Werkomstandigheden
Een goede begeleiding van de vrijwilligers is van groot belang. De contactpersoon op de afdeling of van de activiteit heeft de taak om de vrijwilliger wegwijs te maken en goed te informeren. De contactpersoon moet er tevens op toezien dat de vrijwilliger het werk met veel plezier kan uitoefenen.


Arbobeleid 
Evenals beroepskrachten hebben ook vrijwilligers recht op goede arbeidsomstandigheden. De wet verplicht Vivent om een beleid te voeren om de veiligheid, gezondheid en welzijn van de vrijwilligers te bevorderen. Het arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO-beleid) maakt daarom deel uit van het vrijwilligersbeleid. 


Cursus / training
Mocht er specifieke kennis nodig zijn voor een vrijwilligersfunctie, dan kunnen er cursussen/trainingen of themadagen gevolgd worden. Ook kunnen de vrijwilligers van Vivent kosteloos deelnemen aan de workshops gegeven door de VrijwilligersAcademie073.


Dit is een greep uit de algemene regelingen. Het volledige pakket zal de vrijwilligerscoördinator met u bespreken. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.